Intergretl


 

Intergretl

Interreto betekent internet in Esperanto. De taal die bedoeld was om elkaar te kunnen verstaan. Oftewel: mondiale communicatie. Sociale media is de mondiale taal van de 21e eeuw. 

 

Interreto
Intergretl
integraal


 

  • Intergretl heeft de opleidingen tot I-Coach & Mediacoach afgerond. 
  • Intergretl heeft ervaring met het geven van social media lessen, ICT-lessen, voorlichting, coaching en workshops aan volwassenen en jeugd. 
  •  Intergretl staat voor praktisch en toepasbaar