Een mediacoach bedenkt en organiseert activiteiten om de mediawijsheid van kinderen, jongeren, ouders, senioren, leerkrachten en directies te verbeteren.

Een mediacoach is gecertificeerd op het gebied van mediawijsheid.

 

Hoe helpt een mediacoach bij mediawijsheid?

De werkzaamheden van een mediacoach zijn divers:

  • Geven van lessen op het gebied van media(wijsheid)
  • Coachen van leerlingen bij mediagerelateerde onderwerpen, zoals sociale media, cyberpesten en gamen
  • Hulp bij het leren gebruiken van bronnen op internet (informatievaardigheden)
  • Het opstellen van een mediaprotocol
  • Jongeren actief betrekken bij het mediabeleid
  • Het verzorgen en coördineren van lesmateriaal
  • Informeren van collega’s over actuele mediaontwikkelingen

Concept ‘mediacoach’ uniek in Europa

Nederland is redelijk uniek in de manier waarop mediacoaches worden ingezet. Andere landen kijken dit concept bij ons af, zo zijn in België recent ook opleidingen gestart. Een mediacoach is een spin in het web van het mediabeleid en -onderwijs op school. Hij/zij zorgt dat alle kennis optimaal benut wordt, faciliteert en begeleidt andere docenten, mediaprojecten en ouderavonden en houdt contact met buitenschoolse partijen.

Het aanstellen van een mediacoach  is door de Europese Commissie uitgeroepen tot best practice om het media-onderwijs te organiseren.

Mediawijsheid vs Media-empowerment

In 2005 bracht de Raad van Cultuur een advies uit over ‘Mediawijsheid, op weg naar nieuw burgerschap’, In dit rapport geeft de Raad aan dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid. Het gaat dus niet meer om het af- of beschermen van kinderen en jongeren voor negatieve invloeden van de media maar om hen, maar zeker ook volwassenen, te leren hoe met media om te gaan.

Gebaseerd op onderzoek door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en de Radboud Universiteit Nijmegen spreekt men sinds 2015 ook wel van media-empowerment van mensen. Het bleek in de afgelopen jaren dat het overdragen van mediawijsheid of mediakennis [cognitieve vaardigheden] niet voldoende is om kinderen te leren slim met media om te gaan. Kinderen blijken de opgedane kennis namelijk niet altijd op het gewenste moment toe te passen. De kwaliteit ‘Weten’ is niet voldoende. Om een daadwerkelijk effect te bereiken is het nodig om daar nog een aantal andere kwaliteiten aan toe te voegen. Namelijk die van de beleving van de media [voelen], en het vinden van de eigen individuele motivatie [willen] en het nadenken over een eigen einddoel en strategie [doen].

Bron: www.mediawijsheid.nl/mediacoach/